Vår aktuellt

Vårens program
6 april sätter Christophe Luciani oss in i den politiska situationen i Frankrike inför första omgången av Presidentvalet.

28 april berättar Frederic Öberg om Kanadensarnas misslyckade landstigning vid Dieppe 1941, en katastrof.

14 maj utflykt till Linköping som arrangeras av LAlliance de Linköping.