Aktuellt

Starttid
Starttid är 18:00


Torsdag 12 oktober
Kunskapsskolan
Bagaregatan 6

Onsdag 25 oktober
Studiefrämjandet
Brunnsgatan 5

Onsdag 22 november
Kunskapsskolan
Bagaregatan 6

Bli medlem

Medlemsavgiften 2017

Enskild medlem: 200:-

Enskild medlem familj: 300:-

Entréavgift: 50:- för icke medlem.

Föreningen har ett nytt bankgironummer   859-8104.