Vår aktuellt

Starttid
Starttid är 18:00


6 februari
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6

23 mars
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6


Bli medlem

Medlemsavgiften 2018

Enskild medlem: 200:-

Enskild medlem familj: 300:-

Entréavgift: 50:- för icke medlem.