Höst aktuellt

Starttid
Starttid är 18:00


25 september
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6

5 november
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6

26 november
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6

Bli medlem

Medlemsavgiften 2018

Enskild medlem: 200:-

Enskild medlem familj: 300:-

Entréavgift: 50:- för icke medlem.

Föreningen har ett nytt bankgironummer   859-8104.