Aktuellt

Starttid
Starttid är 18:00


19 februari
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6

11 mars
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6

25 april
Kunskapsskolan

Bagaregatan 6

11 maj
Utflykt

Norrköping arrangerar

Bli medlem

Medlemsavgiften 2018

Enskild medlem: 200:-

Enskild medlem familj: 300:-

Entréavgift: 50:- för icke medlem.

Föreningen har ett nytt bankgironummer   859-8104.